1 Rajos Kft. – ÁSZF – 2016.
Rajos Kft.
Általános Szerződési Feltételek
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül
megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási
kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával
kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére
állunk.
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (www.rajosszikviz.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed
ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról:
www.rajosszikviz.hu/aszf és letölthető az alábbi linkről: www.rajosszikviz.hu/aszf.pdf

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
  A szolgáltató neve: Rajos Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
  A szolgáltató székhelye: 2509 Esztergom, Damjanich utca 127/A.
  A szolgáltató telephelye: 1082 Budapest, Baross utca 28.
  A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
  rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: iroda@rajos.hu
  Cégjegyzékszáma: 11-09-006676
  Adószáma: 11630728-2-11
  Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
  Telefonszáma: +36/20-922-3509
  Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-85382/2016.
  A szerződés nyelve: magyar
  A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
  EZIT Kft.
  Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.
  Telefon 0-24: +36 1 700 40 30
  Általános ügyfélszolgálat: info@ezit.hu
 2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
  2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen
  Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a
  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az
  elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal
  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.)
  törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
  szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó
  2 Rajos Kft. – ÁSZF – 2016.
  rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre
  külön kikötés nélkül is irányadók.
  2.2. A jelen Szabályzat 2016. május 17. napjától hatályos és visszavonásig
  hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a
  Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11
  (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak
  használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával
  kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
  2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop
  weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha
  nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat
  magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja
  el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.
  2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak
  bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal
  terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy
  azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és
  értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS
  3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti,
  hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit
  megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
  3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait
  megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más
  személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis.
  Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más
  személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
  3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott
  adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért,
  hibáért semminemű felelősség nem terheli.
  3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó
  a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a
  Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
 4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
  4.1. A megjelenített termékek a webshopból kizárólag online rendelhetők meg. A
  termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák
  a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.
  Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
  3 Rajos Kft. – ÁSZF – 2016.
  4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a
  termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek
  eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk
  felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete
  miatti különbözőség miatt.
  4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen
  tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
  4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a
  Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék
  közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg
  rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a
  Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a
  helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat
  vásárlási szándékától.
  4.5. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és
  feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie
  szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
  alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó
  kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a
  szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és
  egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk
  érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek
  fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés
  semmis szerződésnek tekintendő.
 5. RENDELÉS MENETE
  5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy
  regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.
  5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
  5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor
  megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” linkre kattintva.
  5.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni,
  kiválasztja a „tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket
  vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X”
  ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez az
  ENTER billentyűre kattint Felhasználó
  5.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot,
  melynek típusai a következők:
  4 Rajos Kft. – ÁSZF – 2016.
  5.5.1. Fizetési módok:
  Utánvétel:
  Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja
  kiegyenlíteni, akkor válassza az “Utánvétel” fizetési módot.
  Átutalással:
  Felhasználó ebben az esetben a megrendelt termékek ellenértékét a
  visszaigazoló e-mailben található bankszámlára utalja át. Az összegnek a
  Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult
  a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.
  Fizetés Paypal-lal (ennek menete):
  Az oldal bal oldalán jelennek meg a tranzakció részletei, jobb oldalon pedig
  két választási lehetőség:
  a) Ha van PayPal regisztrációja, akkor az érvényes azonosító és jelszó
  megadása után az előre megadott bankkártya részleges adatait látja és a
  fizetendő összeget. Amennyiben több kártya is regisztrálva van, úgy ki kell
  választani azt a kártyát, amivel fizetni szeretne, majd a kiválasztás után a
  Pay Now feliratra kattintva megtörténik a fizetés és rövidesen visszakerül
  a bolt oldalára.
  b) Ha nincs PayPal regisztrációja, akkor lehetőség van egy űrlap kitöltése
  után egy Vendég PayPal hozzáféréssel kiegyenlíteni az összeget, anélkül
  hogy regisztrálnia kellene a PayPal-nál. Az űrlap a következő adatokat kéri
  be (ezeknek a többsége kötelezően kitöltendő):
  Country Ország
  Card number Kártya száma Bankkártya száma
  Payment Types Fizetés típusa
  Expiration date Lejárati idő – a bankkártya lejárati ideje
  hh/éé sorrendben
  CSC CSC kód a kártya hátoldalán található
  háromjegyű biztonsági kód (az aláírás mező felett jobbra);
  First name Keresztnév
  Last name Vezetéknév
  Address line 1 Cím1
  Address line 2 (optional) Cím2 (ennek megadása nem kötelező)
  City Város
  State/Province/Region Megye
  Postal code Irányítószám
  Telephone Telefonszám – Kérjük, hogy valódi
  telefonszámot adjon meg, amelyen a bankja is el tudja érni szükség esetén.
  Meg kell adni az országkódot és a körzetszámot
  Email cím Az itt megadott e-mail címre érkezik a
  visszaigazolás a fizetésről
  5 Rajos Kft. – ÁSZF – 2016.
  Ha az összes mezőt kitöltötte, nyomja meg a „Review and Continue”
  gombot a lap alján. Itt még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, a
  fizetendő összeget és a megrendelést. Ha mindent rendben talál, hagyja
  jóvá a tranzakciót. Pillanatokon belül értesítés érkezik e-mailben a sikeres
  tranzakcióról, ezzel egy időben Szolgáltató is megkapja az értesítést a
  sikeres fizetésről, és elkezdi a megrendelés feldolgozását.
  Fizetés PayU-val:
  Amennyiben Felhasználó ezt az opciót választja, akkor a rendelés leadása
  után átirányításra kerül a PayU.hu oldalára, ahol Felhasználó az internetes
  fizetésre alkalmas Visa, Visa Electron, Mastercard és Maestro kártyákkal tudja
  kifizetni rendelése ellenértékét. A PayU online fizetési rendszer banki hátterét
  az OTP Bank biztosítja. A fizetés megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása
  keretében kínált fizetési eljárással. A rendszer valamennyi tranzakciót
  automatikusan emailben visszaigazolja Önnnek, valamint saját ügyfélszolgálat
  áll az Ön rendelkezésére bármely kérdésével kapcsolatban. További
  információ a PayU weboldalán található. Az ügyfélszolgálat telefonszáma: 06
  (1) 510 0707.
  További információ a PayU-s fizetés előnyeiről:
  A rendelés megerősítése után a PayU fizetési oldalára lesz irányítva.
  • Töltse ki a szükséges mezőket (kártyaszám, lejárati dátum, tulajdonos
  neve, CVV kód).
  • Erősítse meg a fizetést.
  • A vásárlás értéke pillanatokon belül megérkezik a PayU-hoz, amiről a
  kereskedő is azonnali értesítést kap, így megkezdheti a rendelés
  teljesítését.
  • Nem kell órákat, vagy napokat várni, míg a banki átutalás megérkezik a
  kereskedőhöz.
  Készpénzben a Szolgáltató üzlethelységében átvételkor:
  Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a
  Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb
  helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben.
  5.5.2. Szállítási költség:
  A szállítás a folyamatos megrendelést kérő Felhasználók esetén ingyenes,
  egyébként mennyiségtől függően egyedi szállítási díjat kalkulál Szolgáltató, és
  erről Felhasználót előre értesíti.
  5.6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy
  az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése
  illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő
  ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van
  arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
  5.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél
  alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza.
  Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és
  6 Rajos Kft. – ÁSZF – 2016.
  termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles
  jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.
  Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A
  csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
  5.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés” gombra
  kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer
  ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a
  megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel
  kapcsolatos kívánságát.
  5.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása
  előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a
  bevitt adatokat.
  5.10. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást
  kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől
  számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de
  legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az
  ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A
  megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz,
  illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé
  válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás
  azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg
  regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem
  tud üzenetet fogadni.
 6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS
  6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés
  feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés
  leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő
  napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben
  elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a
  megrendelését.
  6.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2 munkanap.
  6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának
  átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére
  köteles.
  6.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog
  vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a
  vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A
  kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a
  vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.
  7 Rajos Kft. – ÁSZF – 2016.
  6.5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának
  hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését
  követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő
  (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.
  6.6. Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha
  az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől
  elállni.
  6.7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
  a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
  b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető
  rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor –
  kellett volna teljesíteni.
  6.8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert
  a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről
  Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett
  összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
  6.9. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások
  a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli
  változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt
  megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben
  történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően
  kerülhet sor!
 7. ELÁLLÁS JOGA
  7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá
  a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
  45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a
  megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás
  nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen
  tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási
  jogát.
  7.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap
  elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól
  eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
  7.3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja
  közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
  7.4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a
  vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
  8 Rajos Kft. – ÁSZF – 2016.
  7.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának
  költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a
  nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
  7.6. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék
  esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére
  állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó
  személyére szabtak.
  7.7. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
  a. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  b. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy
  higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  c. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően
  elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  7.8. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét
  követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14
  napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a
  szállítási díjat is.
  7.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal
  egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód
  igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód
  alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
  7.10. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől
  való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől
  számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy
  Szolgáltató címen leadni.
  7.11. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot
  megküldenie 14 napon belül.
  7.12. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt
  visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.
  7.13. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli,
  kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
  7.14. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon
  többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos
  fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
  7.15. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett
  értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és
  működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett
  be.
  9 Rajos Kft. – ÁSZF – 2016.
  7.16. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta
  az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan,
  hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe
  venni.
  7.17. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti
  Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap
  segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a
  postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés
  alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés
  esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A
  megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja
  vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.
  7.18. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű
  használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak
  megtérítése a Fogyasztót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy
  napon belül a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti
  Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.
  7.19. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
  45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
  7.20. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
  7.21. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen
  Szabályzatban található elérhetőségeken.
  7.22. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő
  Felhasználókat illeti meg.
  7.23. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a
  szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.
  7.24. Elállási jog gyakorlásának a menete:
  7.24.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási
  szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot a Szolgáltató elérhetőségeinek
  egyikére elküldeni.
  7.24.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék
  kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
  Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14
  napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát,
  email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax
  küldésének idejét veszi figyelembe.
  10 Rajos Kft. – ÁSZF – 2016.
  7.24.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére
  késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított
  14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a
  14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni
  14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru
  visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
  7.24.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon
  többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos
  fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a
  szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti
  időszakban is gyakorolja elállási jogát.
  7.24.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő
  időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből
  vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab
  kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.
 8. Szavatosság
  Hibás teljesítés
  A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel
  meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi
  követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a
  szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés
  időpontjában ismernie kellett.
  Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e
  fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a
  fogyasztó hátrányára tér el.
  Kellékszavatosság
  8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
  Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a
  vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári
  Törvénykönyv szabályai szerint.
  8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
  Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel
  élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó
  által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más
  igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást
  vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az
  ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére
  Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben
  11 Rajos Kft. – ÁSZF – 2016.
  – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra
  is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az
  indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
  8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
  Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem
  később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.
  Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két
  éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
  8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági
  igényét.
  8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye
  érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó
  igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető
  vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban
  már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba
  már a teljesítés időpontjában is megvolt.
  Termékszavatosság
  8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint –
  kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
  Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék
  kijavítását vagy kicserélését kérheti.
  8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos
  minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által
  adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba
  hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e
  jogosultságát elveszti.
  12 Rajos Kft. – ÁSZF – 2016.
  8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági
  igényét?
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy
  forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági
  igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
  8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági
  kötelezettsége alól?
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági
  kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
  forgalomba, vagy
  – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
  időpontjában nem volt felismerhető vagy
  – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából
  ered.
  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot
  bizonyítania.
  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
  termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem
  érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése
  esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
  kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
  8.12. Szolgáltató nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból
  származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni
  hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a
  meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem
  rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
 9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS
  9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a
  rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
  9.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával,
  vagy akár csak nyugtával).
  9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a
  Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).
  9.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági igényéről
  jegyzőkönyvet köteles felvenni.
  9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó
  rendelkezésére kell bocsátani.
  13 Rajos Kft. – ÁSZF – 2016.
  9.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak
  bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása
  esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás
  lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a
  fogyasztót.
  9.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig
  köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
  9.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést
  legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze
 10. VEGYES RENDELKEZÉSEK
  10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe
  venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy,
  mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
  10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy
  érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét,
  jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
  10.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja,
  a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.
  Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli
  nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem
  ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy
  kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben
  ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
  10.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 11. PANASZKEZELÉS RENDJE
  11.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a
  megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben
  Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak
  teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy
  levél útján is közölheti.
  11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint
  orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz
  azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal
  kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy
  másolati példányát átadja a vásárlónak.
  11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A
  panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett
  14 Rajos Kft. – ÁSZF – 2016.
  jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és
  azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
  11.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy
  békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.
  11.5. Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a
  békéltető testületi eljárást.
  11.6. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
  Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
  Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
  GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
  Központi telefonszám: +36 1 459 4800
  Faxszám: +36 1 210 4677
  E-mail: nfh@nfh.hu
  11.7. Vagy területi szerveihez:
  Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
  Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi
  Osztály
  Főosztályvezető: dr. Bures Gabriella,
  Osztályvezető: Turza Gábor
  Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.
  Postacím: 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.
  Telefonszám: +36 34 309 303, Telefax: +36 34 309 302
  E-mail: fogyved_kdf_tatabanya@nfh.hu
  Ügyfélszolgálat (rezsipont):
  hétfőtől csütörtökig 8.00 – 15.30
  pénteken 8.00 – 13.00
  A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:
  http://www.nfh.hu/teruleti

11.8. Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek
elérhetőségét itt találja:
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;
15 Rajos Kft. – ÁSZF – 2016.
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető
Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
Rajos Kft. – ÁSZF – 2016.
16
11.9. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági
eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje
a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között,
ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok
egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása
érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére
tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő
kötelezettségekkel kapcsolatban.
11.10. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon
átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi
kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
11.11. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési
platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az
Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően
pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online
honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
11.12. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség
terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető
testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított
személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy
telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara
szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési
kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés
lehetőségének felajánlására terjed ki.

 1. SZERZŐI JOGOK
  12.1. Miután a Rajosszikviz.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos
  azRajosszikviz.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely
  részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő
  közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása,
  feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
  12.2. A Rajosszikviz.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot
  átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való
  hivatkozással lehet.
  12.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a
  domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az
  internetes reklámfelületeire.
  12.4. Tilos a Rajosszikviz.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek
  adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak
  tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás
  Rajos Kft. – ÁSZF – 2016.
  17
  használata, amellyel a Rajosszikviz.hu weboldalon vagy azok bármely része
  módosítható vagy indexelhető.
  12.5. A Rajosszikviz.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás
  kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
  12.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli
  felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként
  bruttó 70.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul
  veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az
  oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást
  alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
 2. ADATVÉDELEM
  A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:
  http://rajosszikviz.hu/adatvedelem
  Esztergom, 2016. május 17.